lørdag 29. juni 2013

Bliss Bliss

 


 

 
Bliss, bliss, bliss
When you gonna see
Your every little heartbeat gets to me
Wherever in the world, my carousel is spinning
 
- Lena

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar